Hubert Topke
Hubert Topke
dinsdag 5 december
goede namiddag
Lede historisch
WANZELE - De Sint-Bavokerk
De Sint-Bavokerk is een éénbeukige, classicistische kerk met een ingebouwde westertoren. Ze werd gebouwd in 1775-1777 naar de plannen van broeder-architect Philip Gobert van het Augustijnerklooster van Edingen. De kerk werd op 29 juli 1777 door de aartsbisschop ingewijd.
De Sint-Bavokerk te Wanzele Boven de kerkdeur is een arduinen plaat aangebracht met bovenaan het wapenschild van de adellijke familie de Bette en de volgende inscriptie: Emanuel Ferd: Fran: Jos de Bette marchio de Lede et de Forest Baro de Hollenb Toparcha de Wanzeel Hispaniniar Magnas Primo Classis C C Posuit Primium Lapidem 1775 (Emmanuel de Bette … legde de eerste steen 1775)
De Sint-Bavokerk te Wanzele
De Sint-Bavokerk te Wanzele
De Sint-Bavokerk te Wanzele De doopvont dateert van 1731. De kerkmeesterbank, uit het derde kwart van de 17de eeuw, is samen met het orgel afkomstig uit de proosdij (= de woning van de proost, de kloosterleider) van Tussenbeek.

Het orgel werd in 1783 aangekocht en is sinds 19/8/1980 als monument beschermd.

Het schilderij "De Aanbidding der Herders" en het beeld van de Heilige Bavo zijn 17de-eeuws. De beelden van de H. Apollonia en de H. Petrus zijn uit de 18de eeuw.

In de periode 1962-1965 werd, onder leiding van architect Roger Van Driessche, de zijbeuk aan de zuidkant toegevoegd.

© copyright 2023 Hubert Topke