Hubert Topke
Hubert Topke
maandag 2 oktober
goede middag
Lede historisch
PAPEGEM - De Sint-Machariuskapel
In december 1888 werd Papegem zwaar beproefd door tyfus. De toenmalige bisschop van Gent, Mgr. Lambrecht, op doorreis naar Burst in mei 1889 om er het vormsel toe te dienen, beloofde een relikwie van de heilige Macharius.

De relikwie bevindt zich sinds meer dan 100 jaar op het Hof van Papegem.

Macharius was bisschop van Antochië in Pisidië (Turkije) en kwam als pelgrim naar het westen. Hij werd omstreeks 1010 in Gent opgenomen door de Benedictijnen in de Sint-Baafsabdij, waar hij stierf aan de toen heersende pest. Hij wordt aangeroepen tegen pest en besmettelijke ziekten.

De Sint-Machariuskapel te Papegem
Sint-Macharius te Papegem Er werd een kapel gebouwd, ter ere van de heilige Macharius, die op 10 mei 1891 werd ingezegend.

Telkenjare op 9 mei begint een noveen en gaat vanaf de kapel naar de Blokstraat, de Benedenstraat, de Putbosstraat en de Papegemstraat. De ommegang eindigt aan de kapel.

De eerste zondag na 8 mei wordt het beeld van de heilige Macharius meegedragen.

© copyright 2023 Hubert Topke