Hubert Topke
Hubert Topke
vrijdag 19 juli
goede namiddag
Lede historisch
OORDEGEM - De Fauconniermolen
De Fauconniermolen ligt als een baken in de "Wijde Wereld", vlak aan de Grote Steenweg. Deze ronde stenen stellingmolen is sinds 1973 eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen en draagt de naam van zijn oorspronkelijke bouwheer Pierre Fauconnier.

Pierre Fauconnier was afkomstig van Ogy bij Lessen en huwde met weduwe Maria Amalia De Boever. Hij was molenaar en herbergier en tevens gemeenteraadslid van 1821 tot 1831 en schepen van de gemeente Oordegem.

Door een conflict in 1830 met baron Maelcamp de Landeghem, die een iets verder gelegen watermolen aan hem verpachtte, besloot Pierre Fauconnier een eigen molen te bouwen.

Hij heeft de voltooiing in 1845 echter niet meegemaakt, daar hij kort voor de bouwvergunning in 1844 overleed. Het was zijn weduwe die de bouwplannen heeft voortgezet.
De Fauconniermolen te Oordegem Na haar overlijden, reeds in 1847, werden de kinderen eigenaar. Ze verkochten de molen in 1884 aan de familie Lalemant.

Tot 1900 werkte de molen als olie- en graanmolen, later uitsluitend als graanmolen en dit tot 1935.

De molen werd geklasseerd in 1948 en 8 jaar later geschonken aan de vzw. "Les Amis de la Commission Royale des Monuments et des Sites" te Brussel.

Ons provinciebestuur werd eigenaar van de molen in 1973, maar in de vroege ochtend van 16 mei 1976 brandde de molen volledig uit. Er werden gelukkig restauratieplannen gemaakt en de molen werd plechtig ingezegend op 29 juni 1984.

Van de 10 molens die Groot-Lede bezat, rest ons alleen nog de Fauconniermolen.

De Fauconniermolen te Oordegem De Fauconniermolen te Oordegem

© copyright 2024 Hubert Topke